बेस्ट 20+ गृह प्रवेश उखाणे l Marathi Ukhane for Griha Pravesh ( Gruh ) For Female

Marathi Ukhane for Griha Pravesh.

आज आम्ही या पेज वर पाहणार आहोत गृह प्रवेश  प्रवेश करताना उत्तम दर्जाचे funny रोमॅंटिक उखाणे. Marathi Ukhane for Griha Pravesh, गृह प्रवेश उखाणे.

Marathi Ukhane for Griha Pravesh

1

 

 जमले आहेत सगळे, ….. च्या दारात… ….. रावांचे नाव घेते, येऊ द्या ना घरात.

2

चिवड्यात घालतात खोबऱ्याचे काप ………. रावां समवेत ओलांडते माप

3

नवे नवे जोडपे, आशीर्वादासाठी वाकले…
__रावांसोबत, मी सासरी पाऊल टाकल

4

सासरे आहेत प्रेमळ, सासुबाई आहेत हौशी, …… चे नाव घेते प्रवेश करण्याच्या दिवशी.

5

जरतारी पैठणीवर शोभे, कोल्हापुरी साज… ….. च नाव घेऊन, गृहप्रवेश करते आज

6

रुपेरी सागरावर चंदेरी लाट, ……….रावानच नाव घेते सोडा माझी वाट

7

हंड्यावर हंडे सात त्यावर ठेवली परात ……….- बसले दारात मी जाऊ कशी घरात

8

लग्न झाले आता,आमची बहरू दे संसारवेल… ….. च नाव घेते, वाजवून __च्या घराची बेल

9

माझ्या जीवनरुपी अंगणात काढीन रांगोळीच्या सुबक रेषा …राव त्यात विविध रंग भरावे हीच माझी मनिषामाझ्या जीवनरुपी अंगणात काढीन रांगोळीच्या सुबक रेषा …राव त्यात विविध रंग भरावे हीच माझी मनिषा

10

गुलाबाच्या झाडाला कळ्या येतात दाट ………. नाव घेते सोडा माझी वाट

Marathi Ukhane for Griha Pravesh

11

गृहप्रवेश करतांना साठविले मायेचे मोती भरभर, ….. च्या हातात हात देउन झाले मी निर्भर

12

शुभ वेळी शुभ दिनी, आली आमची वरात…
__रावांचे नाव घेते, टाकून पहिले पाऊल घरात

13

हिरव्या शालुला जरिचे काठ …..चे नाव घेते, सोडा माझी वाट

14

हंसराज पंक्षी दिसतात हौशी, ……….रावाचे नाव घेते सत्यनारायनाच्या दिवशी

15

नाचत नाचत वाजत-गाजत, आली आमची वरात… ….. रावांचे नाव घेते, …..च्या दारात

16

….. ची लेक झाली, ….. ची सून… ….. च नाव घेते, गृहप्रवेश करून !

17

माहेरी साठवले, मायेचे मोती… ….. च नाव घेऊन, जोडते नवी नाती

18

जरतारी पैठणीवर शोभे, कोल्हापुरी साज… ….. च नाव घेऊन, गृहप्रवेश करते आज

19

लग्न झाले आता,आमची बहरू दे संसारवेल… ….. च नाव घेते, वाजवून __च्या घराची बेल

Marathi Ukhane for Griha Pravesh For female.

20

हंड्यावर हंडे सात त्यावर ठेवली परात ……….- बसले दारात मी जाऊ कशी घरात

21

रुपेरी सागरावर चंदेरी लाट, ……….रावानच नाव घेते सोडा माझी वाट

22

सासरे आहेत प्रेमळ, सासुबाई आहेत हौशी, …… चे नाव घेते प्रवेश करण्याच्या दिवशी.

23

माझ्या धान्याचे माप आज शिगोशीग भरले, म्हणून …….. रावांची मी सौभाग्यवाती झाले

24

आई बापाने वाढवले मैत्रिणीने घडवले ………. चं नाव घ्यायला ………. अडवले

25

उंबरठयावरचं माप पायांनी लोटते ………. रावांच्या घरात भाग्याने प्रवेश करते

26

आकाशाच्या प्रांगणात ब्रम्हा विष्णू आणि महेश, …रावांच नाव घेते आणि करते मी गृहप्रवेश.

27

श्री विष्णूंचा मस्तकावर सदैव असतो शेष, … रावांचे नांव घेऊन करते गृह प्रवेश.

28

वय झाले लग्नाचे, लागली प्रेमाची चाहूल, … रावांच्या जीवनात टाकले मी पाऊल.

 

गृह प्रवेश उखाणे.

29

शरदाचे संपले अस्तित्व, वसंताची लागली चाहूल, …रावांच्या संसारात टाकते पहिले पाऊल.

30

पौर्णिमेचा दिवस चंद्राला लागते चाहूल, …रावांच्या जीवनात टाकते मी पहिले पाऊल.

31

नदीच्या काठावर कृष्ण वाजवितो बासरी, …रावां सोबत आली मी सासरी.

बेस्ट गृह प्रवेश उखाणे

32

सनई आणि चौघडा, वाजे सप्त सुरात, … रावांचे नांव घेते, …च्या घरात.

33

माहेरी साठवले, मायेचे मोती… ….. च नाव घेऊन, जोडते नवी नाती

34

सुखी ठेवोत सर्वांना, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश…
__ रावांचे नाव घेऊन, करते गृहप्रवेश

35

सर्वांपुढे नमस्कारासाठी जोडते दोन्ही हात…
__रावांचे नाव घेते, पण सोडा माझी वाट

36

आमच्या दोघांचे स्वभाव, आहेत Complementary…
__चे नाव घेऊन करते, घरात पटकन Entry

Marathi Ukhane for Griha Pravesh

37

उंबरठ्यावरती माप देते, सुखी संसाराची चाहूल…
__च्या जीवनात टाकले मी, आज पहिले पाऊल

38

लग्न झाले आता,आमची बहरू दे संसारवेल…
__च नाव घेते, वाजवून __च्या घराची बेल

39

हिरव्या हिरव्या जंगलात, झाडी घनदाट…
__रावांचे नाव घेते, सोडा माझी वाट

40

खमंग चिवड्यात घालतात, खोबऱ्याचे काप…
__रावांच नाव घेऊन, ओलांडते मी माप

41

जरतारी पैठणीवर शोभे, कोल्हापुरी साज…
__च नाव घेऊन, गृहप्रवेश करते आज

42

माहेरी साठवले, मायेचे मोती…
__च नाव घेऊन, जोडते नवी नाती

Read 👎 हे पण वाचा
190+ नवरीसाठी उखाणे | Marathi ukhane for female ( Navri sathi ukhane)
Ukhane marathi for Male
Attitude Status marathi
Attitude Status in marathi for girls

Leave a Comment