Marathi Prem Kavita | Marathi Prem Kavita Charolya | प्रेम कविता इन मराठी | Love Poem Marathi.

Marathi Prem Kavita | प्रेम कविता इन मराठी

88

मनाची व्यथा
सारखं वाटत मनात
तुझाच चेहरा ठेवावा साठवून….
जीवनाचा प्रत्येक क्षण जगावा
फक्त तुलाच आठवून…..आयुष्याच्या प्रत्येक प्रवासात
असावी फक्त तुझीच साथ….
कधी दुःखात तर कधी सुखात
तू द्यावा हाथात हाथ…..सारखे आठवत राहतात
तुला पाहिलेले आनंदी क्षण…..
तू कधी दिसशील पुन्हा
आतुरतेने उतावीळ होते मन……तू समोर आली की
शब्दही निशब्द होतात
डोळे तुलाच पाहत राहतात
आणि मनात साठवून घेतात……

दोघेही आपण कायम अबोल
सुरु आहे फक्त नजरेचा खेळ…..
तू जेव्हा समोर असतेस
ती जीवनातील सुंदर वेळ…..

प्रेमं म्हणावे की आकर्षण
अशी मनात आहे व्यथा….
तुला काहीच माहित नाही
अशी आहे माझी प्रेमकथा……

 

प्रेम कविता इन मराठी Marathi Prem Kavita on rain

89

पावसात
कोसळणार्या पावसात
आठवणींचा वर्षाव होतो
तुझ्या माझ्या संगतीला
नव्याने उजाळा मिळतो..!रोम रोम चिंब होताना
तुज स्पर्शाचा भास होतो
थेंब थेंब एक निथळता
क्षणोक्षणी आतुर करतो..!नटतो सजतो निसर्ग हा
जगण्यास नव हुरूप देतो
पाऊस हा कोसळणारा
दोघांनाही एकत्र आणतो..!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *