Marathi Prem Kavita | Marathi Prem Kavita Charolya | प्रेम कविता इन मराठी | Love Poem Marathi.

69

खोलवर रुजलेल्या जखमा
कधी भरून येते नाहीत..
कोरड्या डोळ्यांतून अश्रू
कधी गळत नाहीत…
व्यक्त न होणाऱ्या भावना
कधी ऐकू येते नाहीत…
मनाला होणाऱ्या वेदना
कधीच कोणाला जाणवत नाहीत

70

आसुसलेल्या कानाला
“आजाव तुझा”ऐकायचं आहे…
व्याकुळेल्या नात्याला
“सोबत तुझीच”हवी आहे….

71

तुझी_वाट ..
तू येतोस का…? म्हणून, मन भटकते
डोळे इकडे तिकडे तुला शोधतात
नाही दिसलास की, मन माझं घाबरते
न सांगता निघून गेलास कुठे.. ?तुझ्याविना रे मन एकटं वाटतं
मनात विचारांचं काहूर उठतो
विचारांनी मनाला भीती वाटते ‘ _
अजुन तुझी_ वाट ‘किती पाहवी. ? दिवस असेच निघून गेली. रात्र ही सरली
चांदणं “तसच राहिलं मनात
तुझी वाट हरवून गेली आता
भेट होईल का… नाही …?
पुन्हा या जन्मात कधी आता…?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *