Birthday Wishes For Nanad In Marathi | नणंद वाढदिवस शुभेच्छा मराठी

नणंद वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा : आपल्या सासरच्या घरा मध्ये प्रत्येक नात्याला स्वतःचे महत्त्व असते.  प्रेम, आपुलकी आणि आदराने जोडलेली ही नाती अनमोल आसतात.  ही प्रेमळ विश्वासू नातीच नववधूला नवीन वातावरणात आपुलकीची अनुभूती देतात.  यातील एक खास नाते नणंद चे नाते मैत्रिणी पेक्षा कमी नाही, म्हणूनच या पोस्टमध्ये आपण पाहणार आहोत  नणंदबाई साठी बर्थडे विशेष नणंद सासरच्या घरातील आई वडिलांची लाडकी मुलगी असते, आणि तिचा बर्थडे मध्ये सेलिब्रेशन करणे खूप महत्त्वाचे असते म्हणून आम्ही या पोस्टमध्ये संदेश कविता काही इमेज बरोबर पाहणार आहोत ज्या तुम्ही तुमच्या नणंदला पाठवू शकता.

Birthday Wishes For Nanad In Marathi

Birthday Wishes For Nanad In Marathi

1

नणंद आणि वहिनी म्हटले की
असतो बरेच ठिकाणी 36 चा आकडा
पण माझ्या नणंद बाई आहेत खूपच गोड
येताच माहेरी लावतात सर्वांना जीव
आज आहे त्यांचा वाढदिवस
त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

2

नात्याने असाल तुम्ही माझ्या नणंद बाई
पण त्याहून आपण चांगल्या मैत्रिणी आहोत
सुख दुःखात एकमेकांना साथ देणाऱ्या
सहचारिणी आहोत
आज आहे आपला वाढदिवस
नणंद बाई म्हणजेच माझ्या गोड ताईंना
वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

नणंद वाढदिवस शुभेच्छा मराठी

3

नंदा असतातच मुळी रुबाब मारायला
असाच माझा समज होता
परंतु माझा तो समज
आपल्याशी परिचय होताच
कायमचा निघून गेला
नणंद बाई आज आहे आपला वाढदिवस
आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

नणंदेला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

4

नणंद बाई तुमचा संसार इतका सुखी आहे
कशाचीही कमतरता नाही तुमच्या संसाराला
आज तुमच्या वाढदिवसा दिनी
ईश्वराकडे एकच करते प्रार्थना
हे सुख आणि संपदा व आरोग्य
कायम आपल्या राहो संगतीला
तुम्हाला तुमच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा!

Nanand Vadhdivsachya Hardik Shubhechha

नणंद वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

5

माझ्या नणंद बाईला मी प्रेमाने बोलते ताई
कधीच करत नाहीत कशाची घाई
त्या अगदी वेगळ्याच आहेत बाई
अगदी प्रेमळ आणि मनमोकळ्या
स्वभावाच्या आहेत नणंद बाई
मोठ्या नंदेला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

नणंद वाढदिवस शुभेच्छा संदेश मराठी

6

ईश्वर आपल्याला उदंड आयुष्य देवो
आपली दोघींची मैत्री अशीच अखंड राहो
ननंद बाई तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

Nanand Vadhdivsachya Hardik Shubhechha

7

सतत हसमुख असणाऱ्या
कायम मला मार्गदर्शन करणाऱ्या
माझ्या मुलांकडे आपल्या मुलांप्रमाणे लक्ष देणाऱ्या
जणू माझी मोठी बहीणच
माझ्यावर अगदी हक्काने रागावणाऱ्या
पण तितक्याच हककाने माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या
माझ्या मोठ्या नणंद बाईंना
वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

Happy Birthday Wishes For Nanad In Marathi

8

प्रत्येकाच्या घरात देव कोणाला ना कोणाला
आपला मार्गदर्शक म्हणून पाठवत असतो
माझ्या नव्याने सुरू झालेल्या संसारात
मला अनमोल मार्गदर्शन करणाऱ्या
माझ्या मोठ्या नणंद बाईंना
वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा!

नणंद भावजय नणंद वाढदिवस शुभेच्छा मराठी

9

सुटला वारा भरारा
आमच्या घरात आजही आहे
नणंद बाईंचाच दरारा
आवडत नाही त्यांना कसला पसारा
नाहीतर करतात आमचा पान उतारा
पण मनाने साफ असणाऱ्या
माझ्या नणंद बाईला
दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

नणंदेला वाढदिवस शुभेच्छा मराठी

10

आकाशात चंद्र तारे बहरत राहो
आपले नाते देखील तसेच फुलत राहो
आज तुमच्या वाढदिवसा दिनी
ईश्वराकडे हीच प्रार्थना
सर्व इच्छा पूर्ण कर माझ्या नणंद बाईच्या
हॅपी बर्थडे नणंदबाई!

11

आज आमच्या घरात आनंदी आनंद आहे
आज आमच्या सर्वांच्या लाडक्या
नणंद बाईंचा वाढदिवस आहे
ताई तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

12

भाग्यवान असतात त्या वहिनी ज्यांना
तुमच्यासारखी नणंद भेटली
जिने कायम माझ्या
भल्याचाच विचार केला
अशा माझ्या हितचिंतक असणाऱ्या
नणंद बाईंना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

13

प्रिय नणंद बाई
आज आहे तुमचा वाढदिवस
त्यासाठी तर हा दिवस आहे बाई खूप खास
हॅपी बर्थडे बाई नणंद बाई!

14

मेहनती आहात तुम्ही खूप नणंदबाई
ईश्वर तुम्हाला कायम यश देवो
वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा ताई साहेब!

15

तुम्हाला कायम यश मिळत राहो
तुमचा यशाचा आलेख असाच वर
चढत राहो प्रिय नणंद बाई!
आज आहे तुमचा वाढदिवस तुम्हाला
वाढदिवसाच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!

नणंद बर्थडे विशेष इन मराठी

16

माझी कायम काळजी करणाऱ्या काळजीवाहू
माझ्यावरच नव्हे तर
माझ्या कुटुंबावर देखील
खूप खूप प्रेम करणाऱ्या
माझ्या नणंदबाई म्हणजे
माझ्या आवडत्या ताईंना
त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा!

Happy Birthday Wishes For Nanad In Marathi

17

नणंद बाई आज आहे तुमचा वाढदिवस
भविष्यात माझ्याकडून काही चुकले तर
अबोला कधी धरू नका
आमच्या कुटुंबाला एकटे कधी पाडू नका
तुम्हीच आहात आमच्या कुटुंबाचे
मुख्य आधारस्तंभ
तुमच्या वाढदिवसानिमित्त
ईश्वराकडे हीच मागणी आपल्याला
वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

18

प्रत्येक घरात मला भेटली
तशी नणंद मिळावी
ज्याने घरामध्ये मैत्रीची नाती वाढावीनणंदबाई
नाही समजत मी तुम्हाला
आहात तुम्ही माझ्या मोठ्या ताई
तुमच्या वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा!

19

प्रत्येकाला वाटतं घरात आपलं
कोणीतरी कौतुक करावं
आपल्याला मायेने जवळ करावं
चुकलं तर रागवावं पण
कधी प्रेमाने देखील सांगावं
असे सर्व चांगले गुण असणाऱ्या
माझ्या प्रिय आणि लाडक्या
मोठ्या नणंद बाईंना वाढदिवसाच्या
खूप खूप शुभेच्छा!

नणंदेला वाढदिवस शुभेच्छा मराठी

20

बऱ्याच ठिकाणी ननंद आणि वहिनीचा
नसतोय बघा ताळमेळ परंतु
आपल्या नात्याचा बघा जमलाय छान
ताई! मेळ कारण
तुम्ही जाणता मनाचा खेळ
तुम्ही आहात खूप खूप प्रेमळ
आज आहे तुमचा वाढदिवस
तुम्हाला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा!

21

नाती जपायची म्हणलं की
एक पाऊल मागे यावं लागत
ते मागे घेण्याची सवय मला
नणंदबाई आपणच लावली
आणि माझ्या संसाराचं गोकुळ फुलवलं
अशा माझ्या मार्गदर्शक असणाऱ्या
नणंद बाईंना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

नणंद वाढदिवस शुभेच्छा संदेश मराठी

22

काही माणसं सोने नसली तरी
सोन्यापेक्षा कमी नसतात
त्यांच्यामुळेच आपल्या जीवनाला
मोल प्राप्त होत असते
अशा माझ्यासाठी अनमोल
असणाऱ्या माझ्या मोठ्या नणंदबाईंना
वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा!

23

घराला घरपण येते चांगल्या माणसांमुळे
चांगल्या माणसांपैकी आपण एक आहात
ज्यांना मी कधी नणंद बाई न म्हणता मैत्रीणच मानले
नणंद बाईंना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

24

माझ्या नणंदबाई आहेत गोड गोड
अशा गोड गोड ननंद बाईंना
वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

25

आज जर मला परमेश्वर माझ्यावर प्रसन्न झाला
तर एकच मागणे करीन त्याला
आनंदी ठेव माझ्या नणंद बाईंना
आमच्या कुटुंबासाठी त्यांनी सोसल्या
आहेत त्यांनी खूप खूप वेदना
ननंद बाई तुम्हाला वाढदिवसाच्या
कोटी कोटी शुभेच्छा!

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा नणंद

26

प्रिय नणंद बाई
तुमची सर्व स्वप्ने व मनोकामना पूर्ण होवो
कारण आज आहे तुमचा
हॅपी बर्थडे तुम्हाला
वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा!

Sister In Law Birthday Wishes For Nanad In Marathi

27

जर मला कोणी विचारले तुमच्या
जीवनातील बेस्ट माणूस सांगा
तोंडात एकच नाव येतं माझ्या पटकन
त्या म्हणजे माझ्या नणंद बाई
नणंद बाई तुम्हाला वाढदिवसाच्या
हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा!

28

ननंदबाई आपण शतायुषी व्हावे
आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभावे
हीच तुमच्या वाढदिवसा दिनी ईश्वराक
डे मागणी करते आपल्याला
वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

29

कोणीतरी मनात घर करणार असाव
कोणीतरी मनातलं जाणणारे असावं
कोणीतरी मनातलं बोलण्यासाठी असावं
कोणीतरी जीवनात मनासारखं असावं
आणि हे सर्व आहेत नणंदबाई तुम्ही
तुम्हाला तुमच्या वाढदिवसानिमित्त
अगदी अंतकरणापासून शुभेच्छा!

30

फुलपाखरासारखे जिने तुझे
तुझ्या संसारात काहीच नाही खुजे
आम्हाला तू कधीच वाटत नाही ओझे
अशा माझ्या लहान प्रिय नणंद बाई
आज आहे तुमचा वाढदिवस
हॅपी बर्थडे नणंद बाई!

31

वर्षात असतात 365 दिवस
एकच दिवस असतो माझ्यासाठी खास
तो म्हणजे नणंद बाई तुमच्या
वाढदिवसाचा दिवस
तुम्हाला तुमच्या लहान वहिनी कडून
वाढ दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

32

नणंद बाई तुमचा वाढदिवस म्हटले की
घरात नुसता जल्लोष असतो
आम्हाला पण खुलेपणाने पार्टी करण्याचा
एक चांगला चान्स असतो
तुम्हाला तुमच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

नणंदेला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

33

नणंद बाई तुम्ही आहात जरा फास्ट
कधी कधी आमच्याशी वागता खाष्ट
पण घेतलेत तुम्ही आमच्यासाठी अपार कष्ट
तुम्हाला तुमच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा!

34

माझ्या प्रिय मैत्रीण
माझ्या उत्तम मार्गदर्शक
माझ्या सुखदुःखातील पार्टनर
आमच्या परिवारातील एक महत्त्वाचा सदस्य
नणंद बाई फक्त तुम्ही आहात
आज आहे तुमचा वाढदिवस
तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

35

ननंद बाई तुमचे संपूर्ण आयुष्य
सुख समाधानाचे जावो
तुमच्या वाढदिवसा दिनी
मनापासून मनोकामना
वाढदिवसाच्या तुम्हाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा!

36

सुखदुःखात साथ दिली
आपण एकमेकींना
कायम अशाच राहू एकदिलाने
अगदी शेवटपर्यंत
नणंदबाई आज आहे तुमचा वाढदिवस
तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा?

नणंद वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

37

आमच्या घराच्या खऱ्या सूत्रधार
मी ज्यांना कायम बिचकून असते
घरातील बाकी मंडळी देखील
कायम दचकून असतात
अशा माझ्या खतरनाक
नणंद बाईंना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

38

नणंद बाई आज आहे आपला वाढदिवस
आपले संकल्प असावेत नवनवे
आपल्याला मिळो जे वाटते हवे हवे
आज तुमच्या वाढदिवसानिमित्त
तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा!

39

काही माणसांची डेरिंग
हीच त्यांची पावर असते
अशीच पावरबाज आहे माझी नणंद बाई
तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

40

तुम्ही घरी आला की मन
सुरुवातीला चिघळून जायचे
आता मात्र आपली छान गट्टी जमलीय
तुम्ही मला आता हव्या हव्याशा वाटता
नणंद बाई तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नणंद वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा समारोप.

शेवटी, आपल्या नणंदला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे हा एक चांगला विचारशील हावभाव आहे जो तिचा विशेष दिवस आणखी संस्मरणीय बनविण्यात मदत करू शकतो.   तिने तुमच्या जीवनावर ज्या प्रकारे प्रभाव टाकला आहे त्याबद्दल तुमचे प्रेम आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे लक्षात ठेवा आणि या विशेष प्रसंगी बर्थडे दिवशी त्यांना  एक चांगला संदेश यापैकी निवडा आणि पाठवा तिला मौल्यवान आणि कौतुक वाटू द्या.

Read 👎 हे पण वाचा
190+ नवरीसाठी उखाणे | Marathi ukhane for female ( Navri sathi ukhane)
Ukhane marathi for Male
Attitude Status marathi
Attitude Status in marathi for girls

Leave a Comment