टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक | Marathi Tomane

टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक -: या जगात प्रत्येकाला त्यांच्या स्वतःच्या स्वार्थामुळे सर्वोत्तम स्वार्थी लोकांचा दर्जा मिळाला आहे, कारण आजच्या युगात प्रत्येकजण फक्त आणि फक्त आपला स्वार्थ पूर्ण करण्याचा विचार करतो. स्वार्थी लोकांसाठी टोमणे पूर्वी प्रत्येकजण आपल्या मनापासून एकमेकांना मदत करत होता आणि पूर्वीच्या काळी सर्वांनाच कशाची तरी गरज लागत असे.

Marathi Tomane Status Swarthi Lok

स्वार्थी लोकांसाठी स्टेटस् आता या सध्याच्या काळात प्रत्येकाला कोणता ना कोणता स्वार्थ असतो. त्या कारणाने आजच्या काळात प्रत्येकाच्या आयुष्यात दु:ख आणि तणाव आहे. ( Swarthi Lokansathi Status Tomne, Marath Tomane ) आजच्या या पोस्ट मध्ये आम्ही या स्वार्थी लोकांसाठी सेल्फिश पीपल माराठी स्टेटस आणले आहे आणि आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला हे सर्व बेस्ट स्वार्थी लोकांसाठी स्टेटस नक्कीच आवडतील.
टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक


1

देह शोभेसाठी आत्मा प्रेमासाठी
कोणी नाही कोणासाठी
जग फक्त स्वार्थासाठी

2

life मध्ये कुणी ESTATE कमवली तर
कुणी पैसा..! आपण तर
जिवाला जिव देणारे
“दोस्त कमवले…!

3

चांगल्या कामाला
मांजरा पेक्षा माणसेच जास्त
आडवी येतात !

4

ताकदीचा उपयोग आम्ही माणसं
जोडायला करतो..
तोडायला नाही…

5

आज तिला माझ्यामध्ये हजार
चुका दिसत आहेत,
पण एक दिवस तिच मला बोलत होती की,
तू जसा आहेस तसा माझाच आहेस…

टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक
6

लोकांच आपल्यापासून मन भरल
की लांब जाण्याचे मार्ग शोधू लागतात…

7

प्रत्येकाच्या आयुष्यात स्वार्थी माणसं
यायलाच हवीत त्याशिवाय निस्वार्थी
माणसांची किंमत समजत नाही…

8

स्वतःच्या स्वार्थसाठी लोक
काहीही करायला तयार होतात…..

9

रंगांपासून नाही
तर
रंग बदलणाऱ्यांपासून
लांब रहा!

10

ज्यांना आयुष्यभर प्रेमाचे ताट दिले,
त्यांनी ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला त्यांचा
विश्वासघात केला

11

स्वार्थी लोकांना पहिल्यांदा चंद्र दिसतो
गरज पुर्ण झाली की चंद्रावर डाग दिसतो.

12

काही लोक असेच असतात
जवळ त्यावेळीच असतात ज्यावेळी असतो पैसा

13

स्वार्थी मनाच्या लोकांना मी
मोठ्या मनाने माफ करतो..😎😎😎

14

जेवढं माझ्याकडे जळून पाहशील
तेवढंच माझ्याकडे वळून पाहशील…😎😎😎

15

पैसा कमवा शेठ,
माणसं काय
कुत्री पण साथ सोडणार नाहीत..

टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक

16

आयुष्याला घोडे लागण्याच कारण
नशीब नसतं,
नशीबात असलेली माणसं असतात,

17

ज्या गोष्टी तुम्हाला
झोंबु शकतात..
त्या इतरांना पण झोंबु शकतात..
हा पण कधी विचार करा..

18

हातानी लावुन घेतलेले घोडे,
डोळ्यात पाणी आणुन
आवरता येत नाहीत..

19

वाईट वेळ आज ना उद्या
निघुन जाईल ..
पण बदललेले लोक कायम
लक्षात राहतील..

20

जिथे कानाखाली मारता येत नाही,
तिथे बिनधास्त
टोमणे मारून निघुन यायचं..

21

माणस कशीही जोडली जातात..
फक्त त्यांना घोडे लावायला
जमलं पाहिजे..

22

बादलीत पाणी भरल्याने त्याचा
समुद्र होत नाही,
तसंच माझ्याबद्दल कुणाचे कान
भरवुन फरक पडत नाही..

23

ज्ञान वाटायला दहा जण येतात,
आणि मदतीची वेळ आली की,
घोडे लावुन निघुन जातात…

24

काम झाल की,
नाव विसरलं जात..

25

जुलाब लागल्यावर आणि
परिस्थिती वाईट असल्यावर
कधीच उड्या मारायच्या नसतात..

26

लोकांच्या आयुष्याचा विचार
करण्यापेक्षा,
स्वत:ची किती जागी फाटलीये,
याचा विचार करावा..

27

जे आपल्यासोबत वेळ घालवतात,
शेवटी आपली तेच “I”घालतात

28

गाठ कोणतीही सोडता येते,
प्रश्न फक्त आतल्या गाठीच्या
लोकांचा असतो..

29

तुम्ही कितीही महागडी चप्पल घ्या,
किंवा चांगली लोक जोडा..
ती मागुन चिख्खल उडवणारच..

30

काही लोकांना नीट जगता
येत नाही..
पण नको तिथे perfect हगता येत..

31

काळ कठीण नसतो,
भुतकाळातील कार्य कर्म स्वरुपात
नशीबी येत असतात..

स्वार्थी लोकांसाठी टोमणे

32

खायचंच आहे तर,
पनीर खा, चिकन खा, मटन खा..
दरवेळी आमचाच गु खाणे
गरजेच आहे का??

33

नशीबात पण अशी लोक आलीयेत,
लोकांना दोश देऊ का नशीबाला
तेच कळत नाही..

34

प्रत्येक गोष्टीत बदला घेता येत नाही,
कारण तुमच्या पायाला मुंग्या येतील,
पण तुम्ही मुंग्यांच्या पायाला
येऊ शकत नाही..

35

संकट कधी येतील सांगता येत नाही,
त्यामुळे तुम्ही तयारी ठेवा,
घोडे लावायची नाहीतर लावुन घ्यायची..

36

लोक रंग दाखवतात..
आपण ते आठवणीने रंगपेटीत
भरुन ठेवायचे..
आणि वेळ आल्यावर चित्र रंगवायच..

37

कामापुरते आमच्याकडे येत
जाऊ नका, एक दिवशी तुमचंच काम
उरकुन टाकलं जाईल..

38

स्वप्नांच्या मागे धावताना
जवळच्या माणसांना विसरू नका..
कारण स्वप्न पुर्ण झाली की,
त्यांनापण घोडा लावायचा आहे..

39

अचानक पडलेला पाऊस
आणि अचानक आलेली संकट,
माणसावर चिखल उडवतातच..

40

पैसा आला म्हणुन माजु नका..
तो पैसा आहे,
आज तुमच्याकडे आहे,
उद्या आमच्याकडे असेल..

41

चार चौघात इज्जत काढल्याशिवाय
काही लोकांना स्वत:ची लायकी
पण कळत नाही..

42

नात्याला घोडे आपोआप लागतात..
जेव्हा समोरच्यांना आपण
नकोसे वाटायला लागतो..

43

आपलीच लोक असतात ती,
जी बोलतात पण आणि घोडे लावतात पण..

44

लोक कमवा..
इज्जत काय अशीही
जाणारच आहे..

टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक

45

टक्कल पडुन कपाळ मोठ
होत चाललंय.. नशीब नाही..

46

लोकांच प्रमाण एकदा
समजल की,
अप्रमाणात घोडे लावता येतात..

47

लोकांना खांद्यावर घेतलं की,
कानात मुतायला बघतात..

48

फरक त्यांनाच पडतो,
ज्यांना गरज लागते..

Swarthi Lokansathi Status Tomne, Marathi Tomane

49

तुम्ही फक्त पैसा कमवा,
लोक चाटत येतील…

50

पैश्याच पांघरुण
माणसाच पितळ उघडं पडुन
देत नाही..

टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक

51

नातेवाईक तोपर्यंत बोलतात,
जोपर्यंत आपण त्याच्यापेक्षा
गरीब असतो..

52

गोष्ट जेव्हा पैश्याची येते,
तेव्हा लोक मैत्रीवर पण
मुतायला तयार होतात..

53

लोक आपल्या आयुष्यात येतात..
आपली होतात..
आणि उडुन जातात…

54

डोक्यातले विचार हे
खेळण्यांसारखे असतात..
खेळ संपला की,
खेळणी बाजुला सरकवली जातात…

55

आयुष्यात चांगली लोक
जोडण्याच्या नादात,
चांगले घोडे लागुन जातात..

 

काही माणसांसमोर
कारल्याची भाजीपण गोड वाटते..

56

पक्षी उगाच बदनाम आहेत,
खरं तर माणसच जास्ती उडतात..

57

लोकांना फुकट खायची सवय लागते..
कारण,
‘फुकट ते पौष्टीक..’

58

पापाचा घडा भरला की,
घडा बदलायचा..
पण लोकांची खोलुन मारत रहायचं..

59

एखाद्याला घोडे लावायचे म्हटल की
इतक्या जिद्दीने पेटुन उठायचं की,
ते घोडे पण म्हटले पाहिजेत,
आता बस आम्ही पण दमलो..

60

कपडे फाटके असले तरी
चालतील,
विचार फाटके नसावेत..

61

जेवढं मिळतय तेवढ्यातच
समाधानी रहा.. कारण जिथे होतं अती,
तिथे कायम होती मातीच..

62

doesn’t matter म्हणता म्हणता,
आयुष्यात ऐवढे मॅटर झालेत की,
आता फक्त क्वॉटर दिसते..

63

गरज लागल्यावर धावणाऱ्यांनो,
कधी मॅरेथॉन मधी पण धावा..
पहिला नंबर काढताल..

64

स्वत:च्या ताटातलं सोडुन,
दुसऱ्याच्या ताटात भिकाऱ्यासारखं बघणं
यालाच सोप्या भाषेत,
गर्लफ्रेंडचा ‘bestfriend’ म्हणतात..

65

आयुष्यात खुप डसणारे
साप भेटतील..
त्यांना पुंगी वाजवुन
नाचवण्याच सामर्थ्य स्वतःत ठेवा..

[ Swarthi Lokansathi Status Tomne, Marathi Tomane जरूर शेअर करा ]

हे पण वाचा
Good Morning Images
Marathi Ukhane for female
Attitude Status in marathi
Sad status marathi
Love Status Qoutes in marathi
Best friendship Status quotes in marathi
Sad status marathi for girls
Motivational Quotes in marathi
Shivaji Maharaj Quotes
Marathi Suvichar
Marathi Prem Kavita ( Love poems )
Good Morning Quotes in Marathi
Good Night marathi Quotes
instagram bio marathi
Alone Quotes & Status in Marathi
Birthday Wishes marathi for Best friends
Bhavpurn Shradhanjali Message

Leave a Comment